Med nøgleord som Tryghed, Omsorg og Fællesskab

– skaber vi her en institution, hvor der er plads og hvor børnene er  i centrum.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang, hvor vi ser på det enkelte barns ressourcer.

Vores hverdagen er struktureret, og som de synlige og tydelige voksne vi er, skaber vi rammer,

hvor vi giver barnet overskuelighed, medbestemmelse og indflydelse på egen hverdag.

Vi er her for at give de bedste udviklingsmuligheder for det enkelte barn.