Vores nøgleord er Tryghed, Omsorg og Fællesskab.

Vi er en rummelig børnehave, som sætter barnet i centrum.

Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang, hvor der fokuseres på barnets ressourcer.

Hverdagen i børnehaven er struktureret, hvor synlige og tydelige voksne skaber rammer, og hvor vi giver barnet overskuelig grad af medbestemmelse og indflydelse på egen hverdag.

Vi bestræber os på at skabe de bedste udviklingsmuligheder for det enkelte barn.