Indskrivning af børn følger ”først til mølle” -princippet og giver anciennitet til optagelse afhængig af barnets alder på det ønskede optagelsestidspunkt (2,10 år til 6 år) samt dato for indskrivning.

Odense Kommune yder tilskud til børnehavens drift svarende til gennemsnittet af det tilskud, der gives til den kommunale daginstitution. Kommunen yder ikke rabat til børnehavens ekstra service ydelser, såsom madordning.

Regler for Søskenderabat og Friplads følger Kommunens regelsæt.