6 lærings- og udviklingspunkterIMG_1438_1024x768

  • Alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Vi tager afsæt i barnets aktuelle forudsætninger såsom alder, interesser, familiære baggrund, kultur og sprog. Barnet mødes af voksne med respekt og empati. Vi anerkender barnets følelser og giver om nødvendigt alternativer til andre udtryksformer.

Barnet færdes i børnegrupper, hvor både store og små er samlet, og er to dage om ugen i aldersopdelte grupper. Barnet lærer ved eksemplets magt og lærer af den voksnes hensigtsmæssige adfærd og det gode samvær, at ting kan lykkes, og guides til at løse konflikter selv.

Vi arbejder med skærpet opmærksomhed i alle aktiviteter med børnene.

Læringspunkterne bliver debatteret på stuemøder, personalemøder og bestyrelsesmøder.

Vores tilbud af aktiviteter og den individuel opmærksomhed tilgodeser alle 6 lærings- og udviklingspunkter.

Har du spørgsmål til Børnehavens samlede Lærerplan er du meget velkommen til at kontakte institutionens ledelse, enten via telefon eller e-mail

 

Pædagogiske Læreplaner

Læs evt. også  Dagtilbudsloven