Personalet i børnehaven kan bruges, når man har det svært i familien. Vi står til rådighed med støtte og opbakning og har mulighed for at vejlede i kontakt til andre instanser.

Vores interesse er barnet, og da vi omgås og ser barnet hver dag, har vi et godt grundlag for den snak, der af og til kan være svær at tage hul på.

Kommer du som forældre ikke selv til os, tillader vi os, hvis vi bekymres om trivslen i jeres familie, at kontakte jer for at få en snak om, hvordan jeres familie har det.

Udover det daglige personale i børnehaven deltager børnehavens leder/souschef altid i samtaler, hvor andre instanser er repræsenteret og kan også bruges til individuelle fremadrettede samtaler.